περιβάλλον

Εταιρικό Περιβάλλον

Corporate environment (3)

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Corporate environment (4)

Γωνία τμήματος πωλήσεων

Corporate environment (2)

Αίθουσα συνεδρίων εταιρείας

Staff activity room

Αίθουσα δραστηριότητας προσωπικού

Εικονική παραγωγή

Virtual Production (2)

Πλήρης εξοπλισμός αυτόματης συγκόλλησης με λέιζερ

Virtual Production (3)

Πλήρης εξοπλισμός αυτόματης συγκόλλησης με λέιζερ

Virtual Production (4)

Πλήρης αυτόματος εξοπλισμός κοπής λέιζερ

Virtual Production (1)

Κενή ζώνη

Συνέντευξη πελάτη

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)