Πολιτισμός

Πολιτισμός

Βασικές τιμές επιχείρησης

Θετική ακεραιότητα του μοτίβου για να παίξει μια κατάσταση win-win

Αναπτυξιακή στρατηγική

Αφοσίωση πελατών εξυπηρέτησης στην κοινωνική ανάπτυξη και win-win

Έννοια της ομάδας

Με στόχο τη φόρτωση κορυφαίας σιωπηρής κατανόησης εμπιστοσύνης κατανομής κινδύνου

Ιδέα ταλέντου

Ανθρώπινη προσαρμογή στη θέση της και στους ανθρώπους της

Έννοια μάρκετινγκ

Δημιουργήστε αξία για να κερδίσει ο χρήστης τη φήμη της επιχείρησης

Ιδέα καινοτομίας

Δημιουργική καινοτομία

Έννοια ασφάλειας

Φροντίδα για την ασφάλεια της παραγωγής του προσωπικού